MANYLION
  • Lleoliad: Abergele, Conwy, LL22 7HT
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £15.10 - £16.38
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

ASESYDD DYSGU SEILIEDIG AR WAITH – FFERYLLOL

ASESYDD DYSGU SEILIEDIG AR WAITH – FFERYLLOL

Grwp Llandrillo Menai
Am ffurflen gais a gwybodaeth bellach ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs

PWRPAS Y SWYDD

Gweithio fel rhan o dîm o aseswyr Dysgu Seiliedig ar Waith i:
● hybu’r cwrs o fewn y meysydd proffesiynol ac chymryd rhan mewn gweithgareddau recriwtio a dethol;
● darparu elfennau gwybodaeth cwrs Principles and Practice for Pharmacy Support Staff (L2)
● https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/btec-specialist-and-professional-qualifications/health-optical-and-pharmacy/btec-specialist-principles-and-practice-for-pharmacy-support-staff-l2.html
● Principles and Practice for Pharmacy Technicians (L3)
● https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/btec-specialist-and-professional-qualifications/health-optical-and-pharmacy/btec-specialist-principles-and-practice-for-pharmacy-technicians-l3.html
● cynllunio ar gyfer, asesu a rhoi adborth i ddysgwyr, a bod yn pwynt cyswllt i ddysgwyr, cyflogwyr a staff;
● cysylltu a chydweithio gyda sefydliadau fel cyrff dyfarnu, sefydliadau proffesiynol a darparwyr lleoliadau;
● cynnal gwybodaeth broffesiynol gyfredol a dealltwriaeth o ddatblygiadau cwricwlwm;
● cynorthwyo i ddatblygu cynlluniau darparu ac asesu ar gyfer y cwrs;
● sicrhau fod dogfennau perthnasol i’r cwrs yn cael eu cynnal yn unol â gofynion Busnes@LlandrilloMenai, y Maes Rhaglen a’r Corff Dyfarnu;
● darparu cyrsiau byrion eraill perthnasol, gall hyn gynnwys darparu gyda’r nos o dro i dro ac mewn lleoliadau hyfforddi allanol.
Mae’r gallu a’r parodrwydd i deithio yn hanfodol i’w swydd hon.JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad