MANYLION
  • Lleoliad: Wrecsam | Wrexham, Wrexham, LL11 1HR
  • Testun: Tiwtor Oedolion
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £25.84 - £25.84
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 17 Awst, 2022 9:00 y.b

This job application date has now expired.

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mae gennym gyfle gwych ar gyfer diwtoriaid cymwysedig i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.
JOB REQUIREMENTS
Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno yn yr ardaloedd daearyddol a'r pynciau canlynol. I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol ar ein gwefan.

Crefft Siwgr – Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn

Sgiliau Gwnïo – Conwy, Sir Ddinbych

Ffotograffiaeth Digidol – Gwynedd, Conwy, Sir Dinbych, Ynys Môn, Sir Fflint, Wrecsam

Ysgrifennu Creadigol – Ynys Môn, Gwynedd, Wrecsam

Diwylliant Gymreig a Hanes Lleol – Gwynedd, Ynys Môn

TG, Llythrennedd Digidol, Celf, Crefft, Ysgrifennu Creadigol, Sgiliau Gwnio – Gwynedd

Celf a Chrefft – Caergybi, Ynys Môn a Gogledd Gwynedd

Clytwaith – Bangor, Ynys Môn

Mae Addysg Oedolion Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg