MANYLION
  • Lleoliad: Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £27,975 - £29,868
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Hwylusydd y Gymraeg ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hwylusydd y Gymraeg ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Coleg Y Cymoedd
PECYN RECRIWTIO ISOD

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o’r ffurflen gais a’i dychwelyd i jobs@cymoedd.ac.uk
JOB REQUIREMENTS
PECYN RECRIWTIO ISOD

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o’r ffurflen gais a’i dychwelyd i jobs@cymoedd.ac.uk