MANYLION
  • Lleoliad: Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,975 - £29,868
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 18 Awst, 2022 11:59 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Hwylusydd y Gymraeg mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Hwylusydd y Gymraeg mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Coleg Y Cymoedd
PECYN RECRIWTIO ISOD

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o’r ffurflen gais a’i dychwelyd i jobs@cymoedd.ac.uk
JOB REQUIREMENTS
PECYN RECRIWTIO ISOD

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o’r ffurflen gais a’i dychwelyd i jobs@cymoedd.ac.uk