MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £13,432 - £13,701
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 02 Medi, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Cybi

Cyflog: £13,432 - £13,701 y flwyddyn

Oriau: 30 awr yr wythnos

Cytundeb: Parhaol

Nodir bod yna 2 swydd ar gael.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Cybi, Ffordd Garreglwyd, Holyhead, Ynys Môn, LL65 1NS

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 02 Medi, 2022.