MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Dirprwy Bennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £57,714 - £63,665
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 14 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth - Ysgol Syr Thomas Jones

Dirprwy Bennaeth - Ysgol Syr Thomas Jones

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Syr Thomas Jones

Cyflog: £57,714 - £63,665 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad Cychwyn: 1af Ionawr, 2023

Cyfweliadau i'w gynnal wythnos cychwyn y 19eg o Medi, 2022.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ymuno â thim Môn wrth i ysgolion yr ynys weithio efo’i gilydd i gyflwyno cwricwlwm newydd ac wrth symud i’r cyfnod nesaf yn dilyn effeithiau COVID-19.

Byddwch yn cynorthwyo y Pennaeth i arwain tim o staff ymroddgar a brwdfrydig Ysgol Syr Thomas Jones gan ddarparu arweinyddiaeth gref wrth fynd i'r afael â meysydd i'w gwella ac adeiladu cysylltiadau cryfach â rhanddeiliaid allweddol yn yr ardal a’r ynys.

Edrychwn am unigolyn brwdfrydig gyda gwybodaeth, profiad a dealltwriaeth cyfredol o’r maes addysg ac sydd gyda phrofiad o greu amgylchedd dysgu o ansawdd uchel mewn modd effeithiol a chynhwysol.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i sylw y Pennaeth trwy ebost 6604025_pennaeth.ystj@hwbcymru.net neu drwypost i Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9TH

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mercher, 14eg Medi, 2022

Am sgwrs anffurfiol plis cysylltwch a'r Pennaeth - jonesd1327@hwbcymru.net