MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Swyddog Ymgysylltu a Lles
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,980 - £21,395
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 18 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
 SWYDDOG LLES A CHYFOETHOGI PROFIADAU - Dysgu yn y Gweithle,  hyd at Awst 2023

SWYDDOG LLES A CHYFOETHOGI PROFIADAU - Dysgu yn y Gweithle, hyd at Awst 2023

Grwp Llandrillo Menai
Am ffurflen gais a gwybodaeth ychwanegol, ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs

Gan weithio'n agos gyda Rheolwr y Prosiect Lles, Rheolwyr Dysgu Seileig ar Waith, Aseswyr, Tiwtoriaid a Phartneriaid Consortiwm, Rheolwyr y Gwasanaethau i Ddysgwyr a staff, trefnu gweithgareddau a chyfoethogi profiadau eraill bydd deiliaid y swyddi cyfnod penodol newydd hyn yn cefnogi'r gwaith o weithredu Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai 2021-2024 drwy ddatblygu a rhoi gweithgareddau lles a chyfoethogi profiadau ar waith ar gyfer staff a dysgwyr. Bydd y gweithgareddau hyn yn cefnogi agweddau emosiynol, corfforol a chymdeithasol ar les.
JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad isod