MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,980 - £21,395
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 24 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
TECHNEGYDD CYFRYNGAU CREADIGOL, Coleg Menai

TECHNEGYDD CYFRYNGAU CREADIGOL, Coleg Menai

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i - https://www.gllm.ac.uk/jobs

Gweler y swydd ddisgrifiad / Manyleb Person ynghlwm
TROSOLWG:

Bydd y sawl a benodir yn goruchwylio'r holl agweddau technegol o fewn y maes rhaglen Celfyddydau Creadigol, gan gynnwys cefnogi'r meysydd canlynol o fewn yr adran:

• Celfyddydau Perfformio: e.e. goleuo, sain, llwyfan ac adeiladu set, gwaith blaen tŷ, props a gwisgoedd, cefnogi sioeau byw
• Cerddoriaeth: e.e. agweddau o ofalu am offeryniaeth a systemau sain cyhoeddus, technoleg cerddoriaeth gan gynnwys Apple Macs, offerynnau cerdd ac amserlennu stiwdio recordio a chynnal a chadw offer yn ogystal â chefnogaeth sioeau byw.
• Cyfryngau, Datblygu Gemau a TG: e.e. cynnal a chadw'r holl offer cyfryngau ac amserlennu llogi offer a monitro ei ddefnydd.

Bydd ef/hi yn arolygu a chynorthwyo myfyrwyr tra'n gweithio mewn meysydd ymarferol a chyfrannu at elfennau technegol astudiaethau perfformiad, sioeau byw a pherfformiadau yn ogystal â ffilmio mewn amrywiol leoliadau. Bydd y rôl hwn yn gofyn am batrymau gweithio hyblyg gan gynnwys gwaith gyda'r nos a phenwythnos ar adegau perfformiad.JOB REQUIREMENTS
https://www.gllm.ac.uk/jobs

Gweler y swydd ddisgrifiad / Manyleb Person ynghlwm