MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £9,908 - £10,610
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 16 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
MENTOR LLWYDDIANT DYSGWYR, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG HYD AT 06 2023

MENTOR LLWYDDIANT DYSGWYR, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG HYD AT 06 2023

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs

• Ydych chi yn hoffi gweld pobl ifanc yn llwyddo?
• Oes gennych chi y sgiliau i gael y gorau allan o bobl ifanc?
• Ydych chi’n berson agored; hwyliog a phenderfynol?
• Ydych chi yn hoffi gweithio a helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial?

............Os ydych yn ateb yr uchod yn gadarnhaol ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyfodol pobl ifanc yna mae’r swydd hon yn ddelfrydol ar eich cyfer chi. Byddwch yn gweithio gyda thîm o staff ymroddedig eraill i sicrhau cyfleon a chefnogaeth deilwng i ddysgwyr.

PWRPAS Y SWYDD
Mae Grŵp Llandrillo Menai yn peilota swyddogaeth newydd sef Mentor Llwyddiant Dysgwyr(MLlD). Bydd deiliaid y swyddi hyn yn cefnogi ein dysgwyr llawn amser i uchafu eu presenoldeb yn y coleg, canolbwyntio a chyflawni eu nodau addysgiadol.

Bydd y MLlD yn cael eu rheoli yn uniongyrchol gan Reolwyr Maes Rhaglen ac fe fyddant yn cefnogi tiwtoriaid personol i ddelio gyda’r materion dysgwyr canlynol:

• Diffyg Presenoldeb
• Ymddygiad annerbyniol
• Methiant i gwblhau gwaith colegolJOB REQUIREMENTS
Am fwy o wybodaeth gweler y swydd ddisgrifiad ynghlwm