MANYLION
  • Lleoliad: No. 6 Dragon 24, North Dock, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 2LF
  • Testun: Dylunio a Thechnoleg
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 17 December, 2021
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,018 - £37,319
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 18 Mehefin , 2021 12:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Design & Technology Teacher

Design & Technology Teacher

Equal Talent Partners (Equal Education Recruitment)
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Athro Dylunio a Thechnoleg ar gyfer ysgol yn Sir Gaerfyrddin i ddechrau o fis Medi 2021. Mae hon yn swydd hirdymor gyda chyfle i weithio am o leiaf un tymor llawn.

Fel Athro Dylunio a Thechnoleg, bydd gofyn i chi:

1. Addysgu disgyblion o bob gallu yn unol â chwricwlwm arloesol yr ysgol i safon uchel a chydag ymrwymiad a brwdfrydedd
2. Cadw gofnod o ddatblygiad disgyblion ynghyd â gofynion asesu disgyblion eraill

Hanfodol:

1. TAR mewn Technoleg Dylunio neu bwnc perthnasol / cysylltiedig arall
2. Profiad gyda Dylunio Cynnyrch a/neu Ddeunyddiau Gwrthiannol

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion sydd â diddordeb yn y rôl hon a rolau eraill sydd ar gael gennym. Rydym ni yma i gefnogi chi trwy gydol eich dilyniant gyrfaol.

Mae Equal Talent Partners yn ddarparwr recriwtio a hyfforddi addysg blaenllaw, a argymhellir i bob ysgol a gweithiwr proffesiynol addysgu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2011, rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol addysgu, gweinyddol, cymorth ac arweinyddiaeth ar gyfer dros 100 o ysgolion ledled Cymru. Dros y 10 mlynedd diwethaf, rydym wedi gosod dros 1,300 o weithwyr proffesiynol addysgu mewn rolau ledled Cymru, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr moesegol a thalu gweithwyr proffesiynol addysgu'n deg yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer holl staff addysgu. Mae cyflog yn dibynnu ar brofiad ac hyd y contract.

Rydym yn darparu:

1. Cyfraddau tâl rhagorol
2. Cyfleoedd tymor hir a chyfleoedd parhaol
3. Gwasanaeth proffesiynol a phersonol ar gyfer holl aelodau'r tîm
4. Proses gofrestru ar-lein esmwyth a hawdd
5. Cyfleoedd hyfforddi am ddim rheolaidd

Cysylltwch â ni heddiw! Gwnewch gais trwy Addysgwyr Cymru neu ffoniwch 01554 777749.

Math o Swyddi: Contract llawn amser, tymor hir, dros dro

Cyflog: £27,018.00-£ 37,319.00 y flwyddyn