Equal Education Partners

Equal Education Partners
Recruitment Agency
EIN CYFEIRIADAU:
 • Equal Education Partners
 • Llanelli
 • Carmarthenshire
 • SA15 2LF
 • Equal Education Partners
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF5 1QL
 • Equal Education Partners
 • Abertawe
 • Swansea
 • SA1 3SN
 • Equal Education Partners
 • Sir Benfro
 • Pembrokeshire
 • SA61 1TP
 • Equal Education Partners
 • Ceredigion
 • Ceredigion
 • SA46 0PA
 • Equal Education Partners
 • Torfaen
 • Torfaen
 • NP4 6YB
 • Equal Education Partners
 • Rhondda Cynon Taff
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF40 2XX
Amdanom Ni
Mae Equal Education Partners yn ymgynghoriaeth recriwtio a hyfforddi addysg arbenigol sy'n gweithio gydag ysgolion, colegau AB a gweithwyr addysg proffesiynol ar draws sector addysg amrywiol Cymru. Rydym yn recriwtio ar gyfer swyddi parhaol, hirdymor a chyflenwi.

Rydym yn galluogi sefydliadau addysg i ddenu, datblygu a chadw'r staff addysgu gorau oll a chynnig cyfleoedd heb eu hail i ddysgwyr. Rydym yn cael ein hargymell i bob ysgol yng Nghymru gan fframwaith recriwtio y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Rydym yn cael ein harchwilio a'n hachredu gan y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth.

Mae ein tîm Partneriaethau Rhyngwladol yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phrifysgolion gorauar draws y byd (gan gynnwys MIT, Rhydychen, Iâl a SAUau Cymru) ar fentrau i ehangu mynediad i Addysg Uwch a gwella addysg STEM, gan gefnogi degau o filoedd o ddysgwyr bob blwyddyn.

Hefyd, mae ein tîm Mentrau Digidol wedi cydweithredu â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) i ddatblygu platfform digidol Addysgwyr Cymru - y cartref newydd ar gyfer addysg yng Nghymru - ac wedi cefnogi ymateb cenedlaethol Cymru i COVID-19 trwy ddatblygu adnoddau e-Ddysgu helaeth o'r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr ac addysgwyr.