MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF5 1QL
  • Testun: Ieithoedd Tramor Modern
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 05 September, 2022
  • Math o gyflog: Misol
  • Salary Range: £141.70 - £145.00
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Athro Ffrangeg a Sbaeneg

Athro Ffrangeg a Sbaeneg

Equal Education Partners
Yn Equal Education Partners, rydym yn recriwtio Athro Ieithoedd Tramor Modern (ITM) ar gyfer rôl amser llawn mewn Coleg AB yn ardal Caerdydd. Mae’r rôl yn un llawn amser a byddai angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau unwaith y bydd yr holl wiriadau cydymffurfio wedi’u cwblhau gan Equal. Rydym yn rhagweld y bydd y rôl yn rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan athrawon profiadol ac ANG.

Gofynion

Fel Athro Ieithoedd Tramor Modern, bydd gofyn i chi:

- Addysgu disgyblion o bob gallu gydag ymrwymiad, brwdfrydedd ac i safon uchel.
- Cadw cofnod o ddatblygiad disgybl ynghyd â gofynion asesu disgyblion eraill.
- Cynllunio a pharatoi gwaith ynghyd ag asesu
- Diogelu'r disgyblion yn eich gwersi