MANYLION
  • Lleoliad: Swansea, Swansea, SA1 3SN
  • Testun: Goruchwyliwr Clawr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 05 September, 2022
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £80.00 - £85.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Goruchwyliwr Cyflenwi

Goruchwyliwr Cyflenwi

Equal Education Partners
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Goruchwylwyr Cyflenwi lluosog ar gyfer ysgolion uwchradd yn ardal Abertawe, gan ddechrau ym mis Medi 2022. Mae'r rhain yn rolau hirdymor gyda chyfle i weithio am o leiaf 1 tymor llawn.

Gofynion

Fel Goruchwyliwr Cyflenwi, bydd gofyn i chi:

- Cyflenwi gwersi yn absenoldeb yr athro dosbarth
- Darparu cefnogaeth oruchwyliol ar draws yr ysgol gyfan pan nad ydych yn cyflenwi eich gwersi eich hun
- Diogelu'r plant yn eich gofal
- Gosod offer a helpu i baratoi'r ystafell ddosbarth ar gyfer gwersi
- Ysbrydoli ac annog disgyblion o fewn yr ystafell ddosbarth trwy dasgau unigol a grŵp i gyflawni eu canlyniadau dysgu