MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £20,062 - £21,470
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 29 Mehefin , 2021 11:45 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Technegydd - Cerbydau Trwm - Llawn-amser

Technegydd - Cerbydau Trwm - Llawn-amser

Coleg Penybont
Byddwch yn cynnal a chadw’r holl systemau, offer, taclau, offerynnau a chymhorthion dysgu i sicrhau bod rhaglenni dysgu’n gweithredu’n effeithlon. Bydd hyn hefyd cynnwys paratoi amrywiaeth o gerbydau modur a gweithdai ar gyfer arddangosiadau, sesiynau ymarferol ac asesiadau. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gadw’r holl ddogfennaeth berthnasol ar gyfer peiriannau ac offer, cofnodion cynnal a chadw, cyflenwadau, archebion, rhestrau offer a dogfennau asesu risg Iechyd a Diogelwch.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster Lefel 3 o leiaf, gyda phrofiad o weithio â cherbydau trwm. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau gweithdy cyffredinol, yn cynnwys y gallu i gynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau a pheiriannau amrywiol. Yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthynas â myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol, fe fyddwch yn angerddol am ysgogi pob dysgwr.