MANYLION
  • Lleoliad: Wenvoe, Vale of Glamorgan, CF6 5AN
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 05 Gorffennaf, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Athro Dosbarth

Athro Dosbarth

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo
Amdanom ni
Dyma gyfle cyffrous i ymuno â theulu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo. Rydym yn awyddus i benodi athrawes feithringar, arloesol a myfyriol i ymuno â’n hysgol hapus a llwyddiannus.

Mae lles wrth galon popeth a wnawn yn Gwenfo ac rydym yn croesawu ceisiadau gan athrawon sy’n gallu cofleidio ein hethos ac sydd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu deniadol a heriol i bawb, gan ganiatáu i’n disgyblion ffynnu a llwyddo.

Am y Rôl


Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): GWPS-TEACH

Manylion am gyflog: Prif Raddfa Athrawon

Diwrnodau / Oriau Gwaith: Llawn Amser

Dros dro am 1 flwyddyn oherwydd cyllid grantDyddiad Cau 05.07.22 at 1pm
Dyddiad llunio rhestr fer 05.07.22 5pm
Dyddiadau Arsylwi 7/8.07.22
Dyddiad Cyfweld 12.07.22

Amdanat ti
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Angen cofrestru gyda’r CGA: Mae'n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn gael eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i gofrestru, ar gael yn www.ewc.wales

Sut i wneud cais

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Miss N Starke - 02920593225

Mae’n rhaid anfon ffurflenni cais yn ôl i: gwenfops@valeofglamorgan.gov.uk by 5pm on the closing date