MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Gofalwr
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £24,352 - £26,425
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 06 Gorffennaf, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

TECHNEGYDD, GWASANAETHAU ADEILADU (YSTADAU’R GRŴP)

TECHNEGYDD, GWASANAETHAU ADEILADU (YSTADAU’R GRŴP)

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs

CWMPAS A PHWRPAS CYFFREDINOL Y SWYDD:
Coleg Addysg Bellach mawr yng Ngogledd Cymru yw Grŵp Llandrillo Menai. Mae wedi'i leoli ar 14 safle ledled siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd a Môn.
Mae rôl Swyddog y Gwasanaethau Ystadau yn allweddol ar gyfer darparu amgylchedd gwaith addas i staff a dysgwyr. Mae deiliaid y swydd hon yn cefnogi gwaith y tîm Gwasanaethau Adeiladu drwy drefnu presenoldeb rheolaidd ar safleoedd a rhannu offer allweddol. Yn ogystal, deiliad y swydd yw'r swyddog CCTV awdurdodedig ar gyfer y Grŵp ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â rheoliadau GDPR ac am gydweithio â'r Heddlu ac Uwch Dîm Rheoli GLlM pan ofynnir am ddelweddau CCTV.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y gwybodaeth ynghlwm