MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £16,715 - £18,824
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 01 Gorffennaf, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 - Cefnogi a Chyflwyno Dysgu

Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 - Cefnogi a Chyflwyno Dysgu

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Uwchradd Caergybi

Cyflog: £16,715 - £18,824 y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos, 39 wythnos

Cytundeb: Parhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGA.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Uwchradd Caergybi, Caergybi, Ynys Mon, LL65 1NP neu i: cuffinl@hwbcymru.net

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 1 Gorffennaf 2022