MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,506 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 04 Gorffennaf, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Darlithydd Amaethyddiaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Darlithydd Amaethyddiaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Coleg Penybont
Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i ddysgu amrywiaeth o bynciau sy’n berthnasol i’r sector e.e. Rheoli Da Byw, Rheoli Cynefinoedd, Sgiliau Ystadau a Rheoli Cnydau ac ati

Byddwch gennych o leiaf cymhwyster lefel 5 mewn pwnc amgylcheddol, yn ogystal â Thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gyflawni hyn. Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.