MANYLION
  • Lleoliad: Crosskeys, Caerphilly, NP11 7ZA
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £10,569 - £20,798
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 11:59 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Darlithydd - Lefel UG / A2 - Sbaeneg

Darlithydd - Lefel UG / A2 - Sbaeneg

Coleg Gwent
18.5 awr yr wythnos

Ar hyn o bryd rydym yn ceisio recriwtio Darlithydd brwd i ddarparu addysgu ac asesu o ansawdd uchel mewn Sbaeneg lefel UG / A2.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus naill ai feddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn gweithio tuag ato.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, sicrhau diogelwch plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn destun Datgeliad Gwell boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Sylwch y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Gwell a chofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â'n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb, mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau fel ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus i Bobl Anabl.

DYDDIAD CAU: 30/06/21

DYDDIAD CYFWELIAD: 05/07/21
JOB REQUIREMENTS
Gweler tudalen gyrfaoedd y Coleg