MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Rheolwr Ardal Cwricwlwm
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £51,017 - £53,805
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 04 Gorffennaf, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Rheolwr Maes Rhaglen - Gwasanaethau Diwydiannau

Rheolwr Maes Rhaglen - Gwasanaethau Diwydiannau

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i wefan y Grŵp - https://www.gllm.ac.uk/jobs

Cyflwyniad

Mae hon yn swydd reoli o fewn Coleg Llandrillo sydd yn rhan o Grŵp Llandrillo Menai.
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am Faes Rhaglen sy'n gwneud yn dda, ac sydd wedi derbyn adborth rhagorol gan Estyn.

Bydd deiliad y swydd angen canolbwyntio ar y dysgwr a sicrhau fod yr holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi i gyrraedd eu potensial. Ochr yn ochr gyda hyn bydd deiliad y swydd angen sicrhau fod staff yn cael eu cefnogi a'u datblygu yn eu rolau fel y medrwn gyflawni ein blaenoriaethau.

Bydd deilydd y swydd yn cefnogi datblygiad yr Academi Twristiaeth a Lletygarwch newydd a fydd yn cynnwys cyfrannu at gynllunio datblygiad aml-filiwn newydd yng nghampws Llandrillo Yn Rhos. Ochr yn ochr gyda hyn bydd deilydd y swydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda rhai o'r prif fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch yng ngogledd Cymru. Mae cefnogi llwyddiant y prosiect marquee hwn yn hanfodol.

Fel rheolwr yng Ngrŵp Llandrillo Menai, byddwch yn ymrwymo i weledigaeth eang y Grŵp sef:

● Ysgogi'r holl ddysgwyr i wireddu eu potensial
● Creu gweithlu medrus i gefnogi cyflogwyr
● Hyrwyddo ein safle fel sefydliad addysg a hyfforddiant blaenllaw

JOB REQUIREMENTS
Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs