MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.58 - £11.32
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Technegydd Amaethyddiaeth Achlysurol

Technegydd Amaethyddiaeth Achlysurol

Coleg Penybont
Byddwch yn cynorthwyo gyda thymor geni ŵyn a chynorthwyo gydag iechyd, lles, ac ewthanasia’r anifeiliaid yn ôl yr angen. Bydd gofyn i chi gynorthwyo gyda chynnal a chadw’r tir a’r ardaloedd cysylltiedig, gan gynnwys: rheoli glaswelltir a ffensys, cau tir dan do ac awyr agored, cyfleusterau cartrefu.

Bydd gennych wybodaeth dda am amaethyddiaeth gyffredinol a chynhyrchu defaid a byddwch yn hunan-gymhellol gyda'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth ac yn drefnus.