MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £12,398 - £12,398
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

CYNORTHWY - YDD CEFNOGI DYSGU (Sgiliau Byw yn Annibynnol)  RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

CYNORTHWY - YDD CEFNOGI DYSGU (Sgiliau Byw yn Annibynnol) RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth pellach a ffurflen gais, ymwelwch â: https://www.gllm.ac.uk/jobs

Adran Sgiliau Byw yn Annibynnol

O fewn y Meysydd Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn Cyn Mynediad - Lefel 1.

Gall hefyd fod angen cefnogi dysgwyr yn ystod amseroedd egwyl ac sydd ag anawsterau ymarferol a chorfforol, os a phan fo angen.

Pwrpas Swydd:

Gweithio ochr yn ochr â darlithwyr a hyfforddwyr yn yr ystafell ddosbarth.
Helpu myfyrwyr i gael yr elw mwyaf posib o’u dysgu.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad isod