MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £33,295 - £35,267
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

	UWCH SWYDDOG CYFATHREBU

UWCH SWYDDOG CYFATHREBU

Grwp Llandrillo Menai
Am Ffurflen gais a manylion pellach ewch i : - https://www.gllm.ac.uk/jobs

PRIF BWRPAS Y SWYDD -

Mae tîm Marchnata a Chyfathrebu effeithlon ac effeithiol yn hanfodol i rwydwaith Grŵp Llandrillo Menai ac yn cefnogi'r gwaith o recriwtio myfyrwyr a sicrhau enw da'r brand.

Bydd yr Uwch Swyddog Cyfathrebu'n gyfrifol am gyswllt â'r cyfryngau, gan weithio'n agos gyda Swyddog y Wasg i ganfod straeon diddorol ledled y sefydliad er mwyn llunio ysgrifau crefftus a datganiadau i'r wasg amserol. Bydd yr uwch swyddog yn meithrin cysylltiadau newyddiadurol cryf ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol a fydd yn sicrhau’r sylw gorau i golegau’r Grŵp.

Bydd deilydd y swydd hefyd yn gyfrifol am greu a chynllunio cynnwys ar gyfer nifer o sianelau ar y cyfryngau cymdeithasol gan weithio'n agos gyda'r Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol Cynorthwyol i lunio postiadau rheolaidd a pherthnasol sy'n denu sylw ac yn arddangos nod ac amcanion strategol y Grŵp.

Yn ogystal â hyn, bydd yr Uwch Swyddog Cyfathrebu yn arwain y gwaith o ysgrifennu, golygu a phawfddarllen gwaith ar gyfer ystod eang o gyhoeddiadau corfforaethol.

JOB REQUIREMENTS
Am Ffurflen gais a manylion pellach ewch i : - https://www.gllm.ac.uk/jobs