MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,506 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 27 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Darlithydd Rheoli Cefn Gwlad

Darlithydd Rheoli Cefn Gwlad

Coleg Penybont
Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i ddysgu amrywiaeth o bynciau ymarferol a theori ar draws ystod o lefelau.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i gyflwyno amrywiaeth o bynciau sy'n berthnasol i'r sector e.e. rheoli coetir, cadwraeth dŵr, rheoli prosiect, arolygu a sgiliau samplu. Bydd gennych hefyd brofiad ymarferol diweddar o dechnegau ac egwyddorion Rheoli Cefn Gwlad.

Byddwch gennych o leiaf cymhwyster lefel 6 mewn pwnc amgylcheddol, ynghyd â dealltwriaeth gadarn o gynefinoedd y DU. Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.