MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £6,716 - £6,850
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Cefnogi Ysgol - Lefel 2

Swyddog Cefnogi Ysgol - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Cemaes

Cyflog: £6,716 - £6,850 y flwyddyn (39 wythynos)

Oriau: 15 awr yr wythnos

Cytundeb: Parhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Cemaes, Cemaes Bay, Ynys Mon, LL67 0LB

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mehefin, 2022.