MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £13,745 - £21,166
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen ac Cyfnod Allweddol 2)

Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen ac Cyfnod Allweddol 2)

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Cemaes

Cyflog: £13,745 - £21,166 y flwyddyn

Oriau: Rhan Amser - 0.5 (2.5 dyddiau'r wythnos)

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Cemaes, Cemaes, Ynys Mon, LL67 0LB

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mehefin, 2022