MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2LN
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 27 Mehefin , 2022 9:00 y.b

This job application date has now expired.

  Athro Dylunio a Thechnoleg

Athro Dylunio a Thechnoleg

Ysgol Friars
Yn eisiau ar gyfer Medi 2022, athrawes frwdfrydig gyda chymwysterau da i ymuno â chyfadran Dylunio a Thechnoleg Ysgol Friars.

Mae Ysgol Friars yn chwilio am athrawes Dylunio a Thechnoleg sydd â gwybodaeth drylwyr o’r Cwricwlwm Cenedlaethol mewn Dylunio a Thechnoleg o fis Medi 2022, sy’n gallu addysgu Dylunio a Thechnoleg i ddisgyblion o bob oed a gallu yng Nghyfnodau Allweddol 3, 4 ac o bosibl 5, gyda’r y gallu i ysgogi disgyblion ac ysgogi diddordeb mewn Dylunio a Thechnoleg yn ogystal â gallu gweithio fel rhan o dîm a dangos blaengaredd.

Rhoddir pwyslais ar ddisgwyliadau uchel ac mae gennym system sydd wedi’i datblygu’n dda o gymorth i ddisgyblion a gofal bugeiliol.

Mae pwnc y penodiad yn amodol ar Wiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a derbyn dau eirda boddhaol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, sydd i'w dychwelyd yw dydd Llun 27 Mehefin 2022 am 9:00am
JOB REQUIREMENTS
Cyfeiriwch at ddogfennaeth manyleb yr ymgeisydd