Ysgol Friars

Ysgol Friars
Secondary School
EIN CYFEIRIADAU:
  • Ysgol Friars
  • Bangor
  • Gwynedd
  • LL57 2LN
Amdanom Ni
Ysgol gyfun gydaddysgol 11-18 yw Ysgol Friars. Mae ysgol o'r enw Friars wedi bod yn Ninas Bangor ers 1557.

Credwn fod ethos Friars wrth wraidd ei lwyddiant. Derbyniodd hyn ganmoliaeth uchel yn y ddau arolygiad diweddar. Gwerthfawrogwn ein disgyblion a disgwyliwn iddynt werthfawrogi'r ysgol. Credwn fod yr ysgol yn gymuned a bod yn rhaid i ddisgyblion ddysgu bod eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn y gymuned honno.

Rydym yn mynnu safonau uchel o ran gwisg ac ymddygiad ac yn annog pobl i beidio â bwlio. Yn yr un modd, mae perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol bwysig a gobeithiwn y gallwn adeiladu cwlwm sy'n seiliedig ar barch y naill at y llall a chydweithio cyfeillgar. Fel cyd-bartneriaid yn addysg eich plentyn anelwn at wneud ei addysg yn Friars yn un hapus a llwyddiannus iawn.

Darperir mynediad i lawer o gyfleusterau'r ysgol amser cinio ac ar ôl ysgol, fel bod rhaglen eang a llwyddiannus iawn o weithgareddau allgyrsiol yn digwydd bob dydd.

Mae'r ysgol yn darparu awyrgylch dymunol a heriol, gan hyrwyddo ymdrech a safonau uchel. Mae'r ffactorau hyn yn gwneud Friars yn amgylchedd dysgu hynod effeithiol.