MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Clerc yr Ysgol
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.38 - £11.02
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol

Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Gwel Y Glannau (Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre)

Cyflog: Graddfa 3, £10.3888 - £11.0243 yr awr

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Goronwy Owen, Benllech, Ynys Mon, LL74 8SG neu Ysgol Gymuned Moelfre, Moelfre, Ynys Mon, LL72 8HA

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 o Mehefin, 2022