MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £4,477 - £4,567
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 03 Mehefin , 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llanbedrgoch

Cyflog: £4,477 - £4,567 y flwyddyn

Oriau: 10 awr yr wythnos

Cytundeb: Dros dro (hyd at 30 Tachwedd, 2022 yn y lle cyntaf)

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanbedrgoch, Llangefni, Ynys Mon, LL76 8SX

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 03 Mehefin, 2022