MANYLION
  • Lleoliad: Port Talbot, Neath Port Talbot, SA12 6HZ
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £25.84 - £25.84
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Mehefin , 2022 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid cymwys ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd.
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.
Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno yn yr pynciau canlynol.

Gwaith Saer / Gwaith Coed
Llythrennedd Digidol
JOB REQUIREMENTS
I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol ar ein gwefan.