MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 22 August, 2022
  • Dyddiad Gorffen: 09 May, 2023
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £15.10 - £16.38
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 23 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

HYFFORDDWR - CYMORTH CYNTAF, RHAN-AMSER, TALU YN ÔL YR AWR

HYFFORDDWR - CYMORTH CYNTAF, RHAN-AMSER, TALU YN ÔL YR AWR

Grwp Llandrillo Menai
Prif ddyletswyddau -

Cyflwyno sesiynau hyfforddiant yn safleoedd y Coleg ac yn lleoliad cwmnïau cyflogwyr, a rhoi adborth adeiladol i ddysgwyr a chyflogwyr.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ynghlwm

Am wybodaeth bellach ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs
JOB REQUIREMENTS
Gweler y Swydd Ddisgrifiad ynghlwm