MANYLION
  • Lleoliad: Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 3HB
  • Testun: Pennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £56,307 - £62,237
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Rheolwr Canolfan

Rheolwr Canolfan

Cyngor Sir Caerfyrddin
Rydym yn sefydlu canolfan addysgu a dysgu arbenigol newydd yng Nghaerfyrddin ar gyfer disgyblion ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol (BESD) a nodwyd. Rydym yn ceisio penodi Rheolwr y Ganolfan a bydd angen iddo fod yn arweinydd cryf i fwrw ymlaen â'r ddarpariaeth hon. Mae hwn yn gyfle gwych i ddangos sgiliau arwain i ddatblygu pob maes o'r ddarpariaeth a chael eich gwobrwyo drwy greu profiadau dysgu sy'n newid bywydau ein pobl ifanc.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Jo Antoniazzi ar 07768 295473.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.