MANYLION
  • Lleoliad: Y Drenewydd | Newtown , Powys, SY16 1RB
  • Testun: Tiwtor Oedolion
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £25.84 - £25.84
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid cymwys ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd.
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg
JOB REQUIREMENTS
Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno yn yr ardaloedd daearyddol a'r pynciau canlynol. I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol ar ein gwefan.

SSIE (ESOL) –Sir Gaerfyrddin/Ceredigion - Byddwch yn ymwybodol y bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal mewn Ystafell Hyfforddi ar safle lladd-dy
SSIE (ESOL) – Abertawe
Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd) – Ledled Cymru
Sgiliau Hanfodol (Cymhwyso Rhif) – Ledled Cymru
SSIE (ESOL)– Ledled Cymru
CSIE – Ledled Cymru
Gwaith Ieuenctid - Ledled Cymru
Gwaith Chwarae - Ledled Cymru
Cwnsela, TGCh, Sgiliau Hanfodol, Celfyddydau Creadigol, Diogelu, Cyflogadwyedd – Rhanbarth De-ddwyrain (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taff, Tor-faen, Bro Morgannwg)
Amryw Bynciau a Lleoliadau