MANYLION
  • Lleoliad: Abertawe | Swansea , Swansea, SA1 1NW
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu 1:1
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £11.90 - £11.90
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 31 Gorffennaf, 2022 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
CYMORTH I DDYSGWYR

CYMORTH I DDYSGWYR

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mae rôl Cymorth Dysgwyr yn rhan allweddol o daith ein dysgwyr tra byddant yn dilyn cwrs gyda ni. Mae hon yn rôl ymarferol lle byddwch yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor y cwrs neu'r Rheolwr Gwasanaethau Dysgwyr.
JOB REQUIREMENTS
Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, sydd â phrofiad o weithio gyda dysgwyr ag ystod eang o anawsterau dysgu a/neu anabledd gan gynnwys y rhai ag ymddygiad heriol. Rhywun sy'n amyneddgar, yn gallu addasu, yn greadigol ac â’r gallu i ysgogi dysgwyr anhraddodiadol.

Cymhwysterau
Hanfodol - Safon Addysg Lefel 3, Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu Lefel 2 neu gyfwerth – yn barod i weithio tuag ato.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.