MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni,
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £33,901.50 - £39,437.40 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Uwch Swyddog Prosiectau Cyfalaf (Cyfnod penodol hyd at Rhagfyr 2027)

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £33,901.50 - £39,437.40 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Mae cyfle cyffrous ar gael fel Uwch Swyddog Rheoli Prosiectau Cyfalaf yng Ngrŵp Llandrillo Menai (GLlM).

Yn un o grwpiau Coleg mwyaf y DU, sy'n ymestyn ar draws pedair sir yng ngogledd Cymru, mae gan Grŵp Llandrillo Menai raglen gyfalaf cryf, gwerth oddeutu £90M dros y 5 mlynedd nesaf. Rydym yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliant, profiadol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm prosiectau cyfalaf strategol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi'r Cyfarwyddwr ac uwch aelodau eraill y Grŵp ac yn gyfrifol am reoli gweithrediad fframwaith rheoli prosiect y grŵp gan gynnwys cychwyn prosiect, rheoli newid, ffrydiau sy'n dod i mewn, trosglwyddo a chau prosiectau a bydd yn gweithio'n agos gyda chlerc gwaith pob prosiect.

Mae dealltwriaeth o reoliadau diogelwch safleoedd adeiladu yn hanfodol, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Yn ddelfrydol bydd gennych ardystiad PRINCE2 fel ymarferydd.

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o amrywiaeth o waith rhaglen gyfalaf. Os hoffech wybod mwy am y rôl cysylltwch â thomas1w@gllm.ac.uk am sgwrs anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CS/292/24

Cyflog
£33,901.50 - £39,437.40 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Llangefni

Hawl gwyliau
  • 28 diwrnod y flwyddyn (01 Medi i 31 Awst).
  • Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol.
  • Hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd / diwrnod

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Gynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
29 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)