MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £15,742.47 y flwyddyn
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthw-ydd Cefnogi Dysgu (Anghenion Dysgu Ychwanegol), Tymor yn Unig, LLandrillo yn Rhos

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £15,742.47 y flwyddyn

Pwrpas y swydd -

Cefnogi dysgwyr i'w galluogi i wneud y gorau o'u potensial ac unrhyw gyfleoedd dysgu a gynigir iddynt. Cefnogi a chynorthwyo staff addysgu gyda gofal academaidd, cymdeithasol a bugeiliol dysgwyr.

Byddwch yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o diwtoriaid coleg, yn arbenigwyr pwnc ac yn arbenigwyr Cefnogi dysgu a dysgwyr. Rhoddir pob anogaeth i ddangos menter ac i weithio fel rhan o dîm. Bydd disgwyl cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi staff perthnasol a datblygu'r sgiliau angenrheidiol i fod mor effeithiol â phosibl yn y rôl hon.

Bydd disgwyl i Gynorthwywyr Cefnogi Dysgu gyflawni eu dyletswyddau yn unol â Chanllawiau Cynorthwywyr Cefnogi Dysgu Grŵp Llandrillo Menai ac o fewn System Ansawdd y Coleg.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/290/24

Cyflog
£15,742.47 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
32.5 awr yr wythnos am 34 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymor y Coleg)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
26 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)