MANYLION
  • Lleoliad: Rhyl,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £21,515 - £33,258 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Darlithydd y Gyfraith

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £21,515 - £33,258 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Pwrpas y Swydd -

Addysgu i safon uchel, creu cyfleoedd dysgu effeithiol a galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CL/285/24

Cyflog
£21,515 - £33,258 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Y Rhyl
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
• 46 diwrnod o wyliau yn flynyddol, pro rata

• Pob gwyliau cyhoeddus a arsylwir fel arfer, yn cael eu pennu'n flynyddol pro rata

• Hyd at 5 diwrnod o ddiwrnodau cau effeithlonrwydd y flwyddyn, a bennir yn flynyddol pro rata

Patrwm gweithio
26 awr yr wythnos

584 awr o amser addysgu blynyddol 16.5 -18 awr yr wythnos.

Hyd at 3.5 awr yr wythnos o weithio'r safle gyda chytundeb y rheolwr.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
24 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)