MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, Bridgend, CF32 9PW
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £25,000 - £30,000
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 30 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Datblygu Dysgu Digidol

Swyddog Datblygu Dysgu Digidol

TSW Hyfforddiant
Pwrpas: Cefnogi gweithrediad Strategaeth Ddigidol TSW trwy greu diwylliant digidol lle mae’r defnydd o dechnoleg yn sail i bob agwedd ar ddysgu seiliedig ar waith.
Yn adrodd i: Cyfarwyddwr Ansawdd
Dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol:
1. Cefnogi gweithrediad Strategaeth Ddigidol TSW
2. Cefnogi datblygiad darpariaeth dysgu digidol yn unol â Digidol 2030
3. Gweithio gyda thimau cyflwyno dysgu i nodi cyfleoedd i wella'r daith ddysgu gan ddefnyddio technoleg
4. Ymchwilio, dylunio a datblygu offer, llwyfannau ac adnoddau dysgu digidol
5. Sicrhau bod adnoddau'n cael eu datblygu i gefnogi hygyrchedd a'r iaith Gymraeg
6. Darparu cymorth technegol a chynnal a chadw offer digidol gan gynnwys llwyfannau e-bortffolio
7. Hyrwyddo'r defnydd o ddysgu cyfunol a thechnoleg ddigidol ymhlith staff TSW
8. Cefnogi datblygiad sgiliau digidol staff
9. Cynnal DPP er mwyn bod yn ymwybodol o ddatblygiadau technolegol
10. Cydymffurfio â holl brosesau a gweithdrefnau'r cwmni
JOB REQUIREMENTS
Profiad o'r sector addysg
Defnyddio a chreu adnoddau dysgu amlgyfrwng
Defnyddio, cefnogi a datblygu llwyfannau e-bortffolio a rhith-amgylchedd dysgu
Defnyddio a datblygu ystod o dechnolegau dysgu i wella addysgu, dysgu ac asesu
Sgiliau ysgrifenedig rhagorol
Sgiliau cyfathrebu rhagorol
Sgiliau TG rhagorol a llythrennedd digidol
Sgiliau ymchwil da
Sgiliau trefnu da
Cymraeg
Cymhwyster addysgu neu hyfforddi lefel 3 neu uwch