MANYLION
  • Lleoliad: Bangor,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £15,309 - £23,665 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Cemeg

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £15,309 - £23,665 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Pwrpas y swydd - Addysgu i safon uchel, creu cyfleoedd dysgu effeithiol a galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CL/283/24

Cyflog
£15,309 - £23,665 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Bangor
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
• 46 diwrnod o wyliau yn flynyddol pro rata

• Pob gwyliau cyhoeddus a arsylwir fel arfer, yn cael eu pennu'n flynyddol pro rata

• Hyd at 5 diwrnod o ddiwrnodau cau effeithlonrwydd y flwyddyn, a bennir yn flynyddol pro rata

Patrwm gweithio
18.5 awr yr wythnos

417 awr o amser addysgu blynyddol - 12-13 awr yr wythnos.

Hyd at 2.5 awr yr wythnos o weithio'r safle gyda chytundeb y rheolwr.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
22 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)