MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £24,826.40 - £38,375.96 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Iaith / Llenyddiaeth Saesneg (Lefel A)

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £24,826.40 - £38,375.96 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Addysgu i safon uchel, creu cyfleoedd dysgu effeithiol a galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Mae ein canolfannau Chweched Dosbarth yn cynnig addysg o'r safon uchaf. Mae ein colegau'n rhan o gynllun Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru a gynlluniwyd i gefnogi'r rhai mwyaf galluog i wireddu eu potensial academaidd yn llawn ac i gael lle yn y prifysgolion gorau.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddianus fod yn addysgu ar gampws Llangefni ar ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn addysgu Saesneg Iaith a Llen yn ogystal ag addysgu elfennau o'r cymhwyster Bagloriaeth a TGAU.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/281/24

Cyflog
£24,826.40 - £38,375.96 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Llangefni

Hawl gwyliau
• 46 diwrnod o wyliau yn flynyddol, pro rata

• Pob gwyliau cyhoeddus a arsylwir fel arfer, yn cael eu pennu'n flynyddol, pro rata

• Hyd at 5 diwrnod o ddiwrnodau cau effeithlonrwydd y flwyddyn, a bennir yn flynyddol, pro rata

Patrwm gweithio
30 awr yr wythnos

677 awr o amser addysgu blynyddol - 19 i 21 awr yr wythnos.

Hyd at 4 awr yr wythnos o weithio'r safle gyda chytundeb y rheolwr.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
19 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)