MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £24,826.40 - £38,375.96 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Darlithydd Chwaraeon

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £24,826.40 - £38,375.96 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Mae'r rôl hon o fewn y maes Chwaraeon yn yr adran Diwydiannau Gwasanaethu yng Ngholeg MeirionDwyfor, ac wedi'i leoli ar y campws Dolgellau.

Dyma gyfle i ddarlithydd Chwaraeon ymuno â'n tîm llwyddiannus, deinamig a chefnogol, mi fydd yr

ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu a cydlynnu cyrsiau Chwaraeon BTEC Lefel 3, yn dysgu unedau ar

gyrsiau Awyr Agored, lefel A chwaraeon , sgiliau hanfodol ac agweddau o'r BAC Cymreig.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu safonau uchel o ddysgu ac addysgu ym maes eu

harbenigedd a rhoi cefnogaeth, cyngor ac arweiniad parhaus i fyfyrwyr sy'n hyrwyddo llwyddiant.

Disgwyliadau allweddol y rôl:

1. Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i

gyflawni hyd eithaf eu gallu.

2. Darparu profiadau allgyrsiol rhagorol i'n dysgwyr.

3. Cynnal safonau uchel y ddarpariaeth â'r gefnogaeth a roddir i'r dysgwyr.

4. Sichrau bod polisiau a gweithdrefnau'r Grŵp yn cael ei dilyn.

5. Cefnogi dysgwyr i lwyddo er mwyn cyflawni eu targedau neu uwch gan herio ac ymestyn ein dysgwyr.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/282/24

Cyflog
£24,826.40 - £38,375.96 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Dolgellau

Hawl gwyliau
46 diwrnod o wyliau yn flynyddol (pro rata).

• Pob gwyliau cyhoeddus a arsylwir fel arfer, yn cael eu pennu'n flynyddol pro rata

• Hyd at 5 diwrnod o ddiwrnodau cau effeithlonrwydd y flwyddyn, a bennir yn

flynyddol pro rata

Patrwm gweithio
30 awr yr wythnos

677 awr o amser addysgu blynyddol - 19 i 21 awr yr wythnos.

Hyd at 4 awr yr wythnos o weithio o'r safle gyda chytundeb y rheolwr

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
17 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)