MANYLION
  • Lleoliad: Rhyl,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £19.18 - £20.46 (yn cynnwys tal gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Gwaith Brics

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £19.18 - £20.46 (yn cynnwys tal gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

O dan arweiniad gan staff darlithio fe fydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol yn darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i ddysgwyr yn gwneud gweithgareddau ymarferol mewn gweithdy ymarferol, cegin neu amgylchedd salon a byddant yn cynorthwyo a chefnogi darlithwyr i tracio ac asesu cynnydd dysgwyr gan gynnig arweiniad a chefnogaeth os yn briodol.

Mae'n debygol y bydd Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol wedi ei amserlennu am hyd at 1000 o oriau cyswllt gyda dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd gyda lleiafswm o 500 awr yn goruchwylio dysgwyr mewn gweithdy (pro rata ar sail rhan amser)

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CL/278/24

Cyflog
£19.18 - £20.46 (yn cynnwys tal gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Y Rhyl
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
490 awr yn ystod tymhorau'r Coleg

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
16 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)