MANYLION
  • Lleoliad: St Asaph, Denbighshire, LL17 0RP
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2025
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 15 Awst, 2024 11:59 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio

Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Ysgol Glan Clwyd
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Beth am ymuno â’r Tim o Gymhorthyddion yma yn Ysgol Glan Clwyd?
Rydym yn awyddus i gynnig cyfle i unigolyn sy'n ystyried gyrfa yn y maes addysg Gymraeg i ymuno gyda ni am gyfnod o 12 mis trwy'r cynllun "Datblygu Capasiti'r gweithlu cyfrwng Cymraeg".

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y swydd, mae angen i chi fod yn fyfyriwr blwyddyn gap sy'n ystyried symud ymlaen i'r brifysgol i hyfforddi i fod yn athro. Bydd yr ysgol yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth.

JOB REQUIREMENTS
** sylwer - Rhaid gwneud cwblhau ffurflen gais ar Wefan Sir Ddinbych i gael eich ystyried i'r swydd hon **

Gweler Manyleb ynghlwm