MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol y Ferch o’r Sger Primary School,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £18,893 - £19,540 y flwyddyn
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Cefnogi Dysgu - Ysgol y Ferch O’r Sgêr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: £18,893 - £19,540 y flwyddyn

Swyddog Cefnogi Dysgu - Ysgol y Ferch O'r Sgêr
Disgrifiad swydd
32.5 awr yr wythnos

Mae Llywodraethwyr Ysgol y Ferch O'r Sgêr yn ceisio penodi swyddog cymorth dysgu llawn cymhelliant sydd â phrofiad o weithio yn y Cyfnod Cynradd i ymuno â thîm ymroddedig, arloesol a chreadigol tra'n darparu amgylchedd ysgogol a meithringar sy'n dathlu unigoliaeth pob plentyn.

Bydd angen i'r swyddog cymorth dysgu a benodir ddangos dealltwriaeth o ofynion y swydd ac ymarfer dosbarth rhagorol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus feithrin perthynas gadarnhaol gyda holl randdeiliaid yr ysgol.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae diogelu plant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd i holl weithwyr y cyngor.Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf 2024

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 12 Gorffennaf 2024

Dyddiad y Cyfweliad: 19 Gorffennaf 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person