MANYLION
  • Lleoliad: Swansea, Swansea, SA12FA
  • Testun: Datblygiad Addysg a Gofal Plant
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £24,000 - £27,000
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 10 Mehefin , 2024 12:00 y.p
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cydlynydd Ysbrydoli'r Uwch Gynghrair

Cydlynydd Ysbrydoli'r Uwch Gynghrair

Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe
Cydlynu a chyflwyno prosiect Premier League Inspires mewn ysgolion uwchradd ar draws De Orllewin Cymru. Mae Premier League Inspires yn defnyddio apêl yr ​​Uwch Gynghrair a chlybiau pêl-droed proffesiynol i gefnogi pobl ifanc 11-25 oed sydd ar y cyrion neu sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd eu potensial; eu cefnogi wrth iddynt symud drwy'r system addysg ac oedolaeth gynnar. O dan frand Premier League Inspires, mae Swans Foundation yn darparu ymyriadau Iechyd a Lles, cymwysterau Cyflawniad Ymddiriedolaeth y Tywysog, diwrnodau cwricwlwm sydd wedi dymchwel, prosiectau gweithredu cymdeithasol ac amrywiaeth o weithgareddau addysgol eraill.