MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Syr Thomas Jones,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Atho / Athrawes Mathemateg

Atho / Athrawes Mathemateg

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Syr Thomas Jones

Cyflog: £24,593 - £37,872 y flwyddyn

Oriau: Rhan Amser (0.8)

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad Cyfweliadau: 23 a 24 Mai, 2024

Dyddiad Dechrau: 1 Medi, 2024

Mae llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i apwyntio athro/athrawes Mathemateg profiadol ac angerddol i ymuno â thîm arbennig Ysgol Syr Thomas Jones.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9TH

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mercher, 22 Mai, 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.