MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Llanfairpwllgwyngyll,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llanfairpwll

Cyflog: £14,841 - £15,089 y flwyddyn

Oriau: 27.5 awr yr wythnos (39 wythnos yr flwyddyn)

Cytundeb: Dros dro (Blwyddyn)

Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2024

Mae'r swydd hon yn bennaf yn cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i'r cyfeiriad e-bost: 6602152_pennaeth.llanfairpwll@hwbcymru.net

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener 24 Mai, 2024.

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod.