MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2LN
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £29,278 - £47,340
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Athro Gwyddoniaeth (Arbenigwr Bioleg)

Athro Gwyddoniaeth (Arbenigwr Bioleg)

Ysgol Friars
Yn ofynnol ar gyfer Medi 2024, athro Gwyddoniaeth frwdfrydig gyda chymwysterau da (arbenigwr Bioleg) i ymuno â'r gyfadran Wyddoniaeth yn Ysgol Friars. Mae Ysgol Friars yn chwilio am athro Gwyddoniaeth gymwysedig sy'n gallu addysgu'r holl dargedau cyrhaeddiad mewn Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 a chyfrannu at addysgu Bioleg CBAC yng Nghyfnod Allweddol 4 ac yn ogystal â gallu cyfrannu at addysgu manyleb TAG CBAC.

Byddai'r gallu i gyfrannu at addysgu Cemeg a/neu Ffiseg CBAC yng Nghyfnod Allweddol 4 yn ddymunol.

Rhoddir pwyslais ar ddisgwyliadau uchel ac mae gennym system ddatblygedig o gynhaliaeth disgyblion a gofal bugeiliol.

Mae pwnc y penodiad yn amodol ar Wiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a derbyn dau eirda boddhaol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, sydd i'w dychwelyd yw dydd Llun 20fed o Fai 2024 am 9:30am.

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu ar 20fed o Fai gyda chyfweliadau i'w cynnal ddydd Iau 23ain Mai 2024.JOB REQUIREMENTS
Cyfeiriwch at ddogfennaeth manyleb yr ysgeisydd.