MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF24 5ET
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £26,500 - £28,000
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Asesydd STLS (Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolio

Asesydd STLS (Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolio

ACT
Asesydd STLS (Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion)

Tymor y contract: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Gweithio o gartref

Cyflog: £26,500 (cymwys)/£25,500 (digymhwyster) yn codi i £28,000 y flwyddyn pro rata

Os hoffech chi weithio i sefydliad sy'n meddu ar achrediad 3 seren Cwmnïau Gorau am ddangos ymgysylltiad staff arbennig, sydd wedi ennill ei blwyf yn y 100 Cwmni Gorau i weithio iddynt yn y DU am y saith mlynedd ddiwethaf yn olynol ac sy'n dal achrediad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, byddem wrth ein bodd i glywed gennych!

Beth fyddwch chi'n gwneud:

Rydym yn chwilio am asesydd a fydd yn gyfrifol am asesu dysgwyr Lefel 2 a Lefel 3 STLS drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rôl gweithio o gartref hon yn cwmpasu ardal De a Chanolbarth Cymru ac mae'n dod o dan adain y Tîm Addysg a Datblygu sy'n adrodd i Ann Rees y Rheolwr Llwybr.

Mae ACT wedi ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg ar gyfer staff a dysgwyr, ac at ddibenion y rôl hon, mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol.


JOB REQUIREMENTS
- Wedi gweithio fel athro neu gynorthwyydd
addysgu mewn amgylchedd ysgol gynradd
neu uwchradd
- Dyfarniad aseswyr h.y. AVA neu A1
- Siaradwr Cymraeg – Sgiliau llafar ac
ysgrifenedig Cymraeg